Coordinació del mòdul de producció social de l’hàbitat al Màster de Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC | Edició 2021 - Celobert CooperativaCoordinació del mòdul de producció social de l’hàbitat al Màster de Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC | Edició 2021 - Celobert Cooperativa

Coordinació del mòdul de producció social de l’hàbitat al Màster de Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC | Edició 2021

Des de Celobert coordinem el mòdul de Producció social de l’hàbitat al Màster de Desarrollo Urbano y Territorial  de la UPC. L’objectiu del màster és ampliar la formació de professionals i persones amb càrrecs institucionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i la transformació de les ciutats (fonamentalment d’Amèrica Llatina) emfatitzant l’intercanvi de coneixements i experiències, a més de l’establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

Per la seva banda, l’objectiu del mòdul Producció social de l’hàbitat és abordar la intervenció en la ciutat situant l’hàbitat com a eix central. En quest sentit, entenem l’hàbitat com el conjunt que inclou tant el propi habitatge com el seu entorn i que idealment és un espai que permet satisfer les necessitats dels seus habitants.

La primera part del mòdul fa una aproximació teòrica al voltant del dret a l’habitatge i a la ciutat, que serveix de punt de partida per a l’anàlisi de casos reals i de mecanismes pràctics per a la millora de l’hàbitat. Aquesta aproximació teòrica, es complementa amb la intervenció d’Alfredo Palomera de l’Observatori DESC que permet conèixer l’experiència dels moviments socials en la defensa d’aquests drets.

A la segona part del mòdul es presenten diferents casos pràctics amb la participació de persones directament implicades en la seva gestió. Els casos analitzats aborden tant la problemàtica de la intervenció a la ciutat tradicional, ja consolidada, com la intervenció en barris autoconstruïts, especialment a l’Amèrica llatina. L’enfocament en l’anàlisi dels casos pràctics es posarà en el tipus de gestió, posant especial atenció en processos autogestionats per les mateixes persones habitants.

Finalment, s’aborda el model cooperatiu per a l’autoabastiment i autogestió de l’habitatge. Per facilitar una aproximació aquest bloc el desenvolupen les companyes de la cooperativa Perviure i inclourà la visita a l’edifici d’habitatge cooperatiu Cireres, impulsada per la cooperativa Sostre Cívic i de la qual Celobert n’ha fet el projecte arquitectònic.

Al llarg de tot el mòdul, es desenvolupa un taller per acompanyar a les estudiants en l’anàlisi de la política d’habitatge dels municipis a on desenvolupen el treball final del màster (Pla Base). En aquest taller es dona especial importància a l’anàlisi dels objectius que la política d’habitatge planteja, a les accions per assolir-los i al seu nivell d’execució. Alhora, s’estableix un bloc específic per a l’anàlisi del paper dels diferents agents implicats en aquest procés.

 

Aquest any, 2021, tornem a comptar de diferents ponents que ja ens van acompanyar a l’edició anterior, com Zaida Muxí, que ens parlarà de la situació del dret a l’habitatge al món i l’aplicació de la perspectiva de gènere en la creació d’habitatge; Alfredo Palomera, que ens explicarà el paper de la PAH i l’Observatori DESC en la defensa del dret a l’habitatge; Jordi Mas, que ens explicarà el projecte Renovem els barris de Santa Coloma de Gramenet, que ha permès que les pròpies persones residents hagin pogut fer front a la millora dels seus edificis; i Dolors Camats, que ens explicarà com una cooperativa d’habitatges històrica com la COV (Cooperativa Obrera de Viviendas) ha aconseguit mantenir-se activa tantes dècades i estar ara en condicions d’oferir un projecte cooperatiu renovat al Prat de Llobregat.

Alhora, en aquesta edició, hem reformulat el bloc relatiu a la ciutat autoconstruïda que havia estat l’eix central del mòdul, anteriorment aquesta temàtica l’impartia Pedro Lorenzo, coordinador del mòdul durant més de 10 anys. Enguany, comptarem amb tres dones, Lorena Zárate, Íngrid Olivo i Maria Isabel Espinosa, que ens permetran aproximar-nos a la realitat d’aquests barris i els mecanismes d’intervenció que s’hi estan aplicant, i copsarem el canvi de paradigma que s’ha donat: d’uns barris a erradicar a uns barris a potenciar i millorar.