Projecte i construcció eco-habitatge amb Standard Passivhaus - Celobert CooperativaProjecte i construcció eco-habitatge amb Standard Passivhaus - Celobert Cooperativa

Projecte i construcció eco-habitatge amb Standard Passivhaus

Habitatge unifamiliar de fusta i cotó reciclat , dissenyat amb criteris ‘ passivhaus ‘ i de molt alta eficiència energètica.

És un edifici ubicat en un terreny amb pendent que es planteja amb criteris de màxima compacitat i òptima orientació amb principals obertures a sud, aprofitant les bones vistes.

La compacitat de l’edifici permet minimitzar l’ocupació de l’espai lliure de la parcel.la i preservar l’arbrat existent.
S’aprofita la cambra sanitària per ubicar el garatge, sobre el qual es desenvolupa el programa de l’habitatge en dues plantes ( baixa i pis).

L’aïllament tèrmic i l’alta estanquitat de l’edifici fan possible que la climatització de l’edifici pugui consistir exclusivament en ventilació mitjançant intercanviador de doble flux.