Redacció de Pla Base de Nouakchott - Celobert CooperativaRedacció de Pla Base de Nouakchott - Celobert Cooperativa

Redacció de Pla Base de Nouakchott

Des de Celobert vam realitzar una primera proposta del Pla Base de Nouakchott, Mauritània, per a presentar-lo en el Seminari Internacional sobre Plans Base celebrat a Lleida el Juliol de 2011, amb presencia d’UN-HABITAT.

Aquest projecte s’emmarca dins la iniciativa de la Càtedra Unesco CIMES (Ciutats Intermèdies) de la Universitat de Lleida. L’objectiu del projecte és promoure el Pla Base com un instrument de reflexió sobre la ciutat i el territori i també de la voluntat de la Fundación Habitáfrica de seguir treballant en la millora de les condicions de vida dels ciutadans de Nouakchott.

El pla base va servir per identificar els principals reptes que afronta avui la ciutat, així com per verificar el potencial d’aquest instrument de millora urbana i territorial basat en la participació dels diferents agents implicats.