Reforma interior i millora energètica habitatge - Celobert CooperativaReforma interior i millora energètica habitatge - Celobert Cooperativa

Reforma interior i millora energètica habitatge

Actuacions de reforma interior per millorar l’aspecte i el confort de l’habitatge i reduir-ne el consum energètic. L’habitatge passa de ser classe G a classe D.
Incorpora millora en els tancaments i en les instal.lacions, amb una caldera de condensació i calefacció per terra radiant.