Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar a Sant Vicenç de Montalt - Celobert CooperativaReforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar a Sant Vicenç de Montalt - Celobert Cooperativa

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar a Sant Vicenç de Montalt

Projecte de reforma i ampliació orientat a millorar les prestacions energètiques i d’accessibilitat de l’habitatge, realitzat amb materials preferentment orgànics.

L’actuació incorpora una nova peça integrada en el volum preexistent, tot continuant amb la lògica de murs de càrrega i de crugies paral.leles. Amb aquesta nova peça l’habitatge adquireix la condició de practicable amb cadira de rodes. També s’amplien i adapten les obertures de la planta baixa per millorar la relació interior-exterior.

La millora energètica es basa en els resultats de la Certificació d’Eficiència Energètica inclosa en el projecte, raó per la qual s’aposta per la substitució de fusteries pre-existents deficients i millora de aïllament tèrmic amb aïllaments de flocs de cotó reciclat d’entre 10 y 15cm de gruix a les noves façanes i coberta.