Projecte de regeneració urbana i cohesió social al barri de Santa Olga d’Òdena - Celobert CooperativaProjecte de regeneració urbana i cohesió social al barri de Santa Olga d’Òdena - Celobert Cooperativa

Projecte de regeneració urbana i cohesió social al barri de Santa Olga d’Òdena

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament d’Òdena, ens va encarregar l’elaboració d’un projecte de revitalització del barri de Santa Olga del municipi d’Òdena. Hem treballat aquest projecte conjuntament amb la cooperativa Raons, responsables de realitzar l’anàlisi antropològic i el procés de participació del veïnat.

 

Barri de Santa Olga

El barri de Santa Olga està format per dos carrers i una trentena d’habitatges auto-construïts entre els anys 50 i 60 per donar resposta a la necessitat residencial de la població migrada i resoldre la problemàtica del barraquisme. Es troba en una situació aïllada al sud del poble d’Òdena (Anoia).

El barri es troba en un procés de pèrdua de població i envelliment que té com a conseqüència l’erosió de la cohesió social i la pèrdua de vincles comunitaris. El barri no disposa de comerços ni serveis i pateix una manca d’activitat social. Per aquest motiu és molt necessari realitzar un pla d’intervenció que actuï en diferents aspectes, millorant l’estat actual de l’espai públic, els habitatges i la cohesió social dels veïns i veïnes i la relació amb la resta del poble, potenciant l’obertura del barri i fomentant la realització d’activitats.

Per a l’elaboració de l’anàlisi i diagnosi de la situació del barri hem utilitzat la informació estadística disponible i hem comptat amb la participació de les veïnes que ens han obert les portes dels seus habitatges i les seves realitats quotidianes. S’ha pogut realitzar entrevistes a la majoria de veïnes del barri. 


Reptes
 • Millora de l’espai públic i de l’accessibilitat als habitatges.
 • Reducció de la velocitat dels vehicles al barri.
 • Problemes de convivència vinculats al civisme (soroll, neteja, jocs).
 • Debilitat de l’Associació de veïns i veïnes.
 • Problemes de neteja (solars, deixalles, espai públic).
 • 54,4% de població amb dependència (senil, infantil, salut).

Estratègies
 • Desenvolupar actuacions de millora consensuades i amb la participació del veïnat que reforcin el vincle i el bon ús dels espais comuns.
 • Facilitar que les persones residents desenvolupin la millora i manteniment dels habitatges.
 • Reforçar la convivència a partir de la mediació i dinamització d’activitats.
 • Acompanyar les persones en una situació de major vulnerabilitat.
 • Aprofitar la proximitat dels equipaments esportius per reforçar el vincle barri-municipi.
 • Apoderar el veïnat perquè lideri el procés de millora del barri.
 • Optimitzar la intervenció municipal per aconseguir el màxim d’impacte positiu amb els recursos disponibles.

 

El juny de 2021 vam finalitzar el projecte amb una sessió de participació i priorització de les propostes d’actuació al barri amb alguns dels veïns i veïnes.