Rehabilitació de façana i patis c/Consell de Cent 475 - Celobert CooperativaRehabilitació de façana i patis c/Consell de Cent 475 - Celobert Cooperativa

Rehabilitació de façana i patis c/Consell de Cent 475

Es tracta d’un edifici construït l’any 1900, situat a l’Eixample de Barcelona, a la confluència entre els carrers Consell de Cent i Sicília. Protegit urbanísticament, està inclòs en el Conjunt Especial de l’Eixample.


Després de realitzar l’Informe d’Inspecció Tècnica, Celobert rep l’encàrrec de redactar el projecte que solucioni les mancances detectades.  Així doncs, l’actuació ha consistit en la reparació d’alguns dels balcons i dels pinacles de coronament, que presentaven esquerdes importants, i una adecuació general del parament de façana.

També s’ha intervingut a les façanes dels patis interiors, que es trobaven força malmeses, sobretot a les parts altes, amb nombroses esquerdes i zones amb revestiment bufat.