Rehabilitació d’edifici. Av. Diagonal 459

Es tracta d’un edifici situat a l’Eixample Esquerra de Barcelona, a la confluència entre l’avda/ Diagonal i els carrers Casanova i Buenos Aires.

L’actuació principal és la rehabilitació de les façanes del carrer on, sobretot els balcons, presenten esquerdes importants. També s’intervé a la façana d’un dels patis i en alguns sostres interiors.

La intervenció es planteja de manera que tingui la màxima durabilitat tenint en compte que una reparació només superficial suposa, molt probablement, la reaparició de les patologies.

Així doncs, no s’intervé fent només un “rentat de cara”, sinó actuant en les causes, que tot i que en un primer moment suposa una major inversió, a la llarga suposa un estalvi i una major seguretat per als usuaris i peatons.