Rehabilitació d’edifici plurifamiliar al C/Vilamarí - Celobert CooperativaRehabilitació d’edifici plurifamiliar al C/Vilamarí - Celobert Cooperativa

Rehabilitació d’edifici plurifamiliar al C/Vilamarí

Edifici de propietat vertical de principis del s.XX situat a l’Eixample Esquerra de Barcelona, amb patologies pròpies del desgast pel del temps i en aquest cas també d’històric assentament diferencial puntual del sòl, ara ja inactiu.
Es realitza la ITE i certificat energètic de l’edifici, i a continuació es planteja un projecte de rehabilitació de les principals patologies així com de millora energètica de l’envolvent (façana interior i coberta).
S’acompanya ala propietat en la sel.lecció de l’empresa constructora i en la sol.licitud de subvencions a la rehabilitació 2015 que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.
Es realitzen les obres durant el primer semestre de 2016, amb un seguiment acurat i rigoròs que, com sempre, obliga a adequar les actuacions a les necessitats prioritàries que demana l’edifici un cop s’ha col.locat bastida i iniciat l’obertura d’esquerdes, fisures i despreniments. Un exercici constant de tensió entre el que demana l’obra i el que possibilita el pressupost.