Rehabilitació d’habitatge unifamiliar en sòl rústic - Celobert CooperativaRehabilitació d’habitatge unifamiliar en sòl rústic - Celobert Cooperativa

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar en sòl rústic

Casa de pagès tradicional del Berguedà ubicada en el Pre-Pirineu barcelonès, en una parcel.la de sòl rústic de molt alta qualitat paissatgística i ambiental.

 

El projecte que estem desenvolupant pretén preservar els valors essencials de l’indret i de l’arquitctura, tot adaptant-lo a les necessitats espaials dels clients i a la normativa vigent, i mitjançant criteris bioclimàtics i de màxima eficiencia energètica.

 

Es preveuen utilitzar materials locals i reciclables, aumentar els estàndars d’aillament tèrmic fins a nivell A, incorporar sistemes de producció d’energies renovables (solar tèrmica i biomassa) i possibilitar la reutilització de les aigues pluvials, tot mantenint la volumentria bàsica del conjunt edificat i l’equilibri paisatgístic de l’entorn.