Rehabilitació energètica de coberta - Celobert CooperativaRehabilitació energètica de coberta - Celobert Cooperativa

Rehabilitació energètica de coberta

Sobre la base dels resultats de la Certifiació energètica d’aquest habitatge unifamiliar, es realitza un projecte de rehabilitació energètica de coberta orientat a:

  • Resoldre els problemes d’infitlracions d’aigua
  • Millorar les prestacions tèrmiques i de confort de l’habitatge, en especial del sotacobert.

La rehabilitacio de coberta consisteix en incorporar 15 cm d’aïllament tèrmic ecològic de flocs de cotó reciclat , una làmina impermeable transpirable, una càmera d’aire ventilada i una nova coberta de pissarra. Les obertures tipus Velux de coberta es protegeixen amb persianes enrotllables exteriors per millorar la protecció solar a l’estiu.

Amb aquesta intervenció es preveu que l’habitatge passi a ser de classe E a classe C.