Rehabilitació d’un edifici catalogat al carrer Galileu - Celobert CooperativaRehabilitació d’un edifici catalogat al carrer Galileu - Celobert Cooperativa

Rehabilitació d’un edifici catalogat al carrer Galileu

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 4 plantes entre mitgeres al casc antic del barri de Sants. Un edifici típic de finals del s.XIX i principis del s.XX, i inclòs en el catàleg de patrimoni i el pla especial de protecció de la ciutat. Compta amb patologies estructurals en façanes i en lloses de balcons.

Celobert rep l’encàrrec de la comunitat de propietàries de realitzar el projecte i direcció d’obra de rehabilitació així com la gestió dels ajuts a la rehabilitació concedits per l’Ajuntament de Barcelona. Es planteja una intervenció orientada a resoldre i sanejar els problemes de les esquerdes de façana i de les lloses dels balcons, així com de la millora energètica de la façana interior d’illa i de la mitjanera, en tractar-se d’un dels paraments amb pitjors prestacions d’aillament tèrmic de l’edifici.