Rehabilitació d’un edifici al carrer Vilamarí - Celobert CooperativaRehabilitació d’un edifici al carrer Vilamarí - Celobert Cooperativa

Rehabilitació d’un edifici al carrer Vilamarí

S’intervé a un edifici de propietat vertical de principis del segle XX situat a l’Eixample Esquerra de Barcelona, amb patologies pròpies del desgast pel pas del temps i un assentament diferencial puntual del sòl, ara ja inactiu, que ha provocat esquerdes puntuals.

 

Es realitza una inspecció tècnica (ITE) i un certificat energètic de l’edifici, també un projecte de rehabilitació de les principals patologies així com de millora energètica de l’envolupant, bàsicament façana interior i coberta. A més d’aquestes intervencions, s’acompanya a la propietat en la sel·lecció de l’empresa constructora i en la sol·licitud del programa de subvencions a la rehabilitació que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.

 

Les obres es fan amb un seguiment acurat i rigorós que, com sempre, obliga a adequar les actuacions a les necessitats prioritàries que demana l’edifici. Un exercici constant de tensió entre el que demana l’obra i el que possibilita el pressupost.