Revitalització del nucli antic de Gironella - Celobert CooperativaRevitalització del nucli antic de Gironella - Celobert Cooperativa

Revitalització del nucli antic de Gironella

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Gironella, ens ha encarregat l’elaboració d’un projecte de revitalització del nucli antic. Per l’elaboració del projecte treballem amb Raons Públiques, responsables de realitzar les sessions de participació ciutadana, i Montserrat Mercadé, que realitza l’anàlisi socioeconòmic.

Actualment estem acabant la fase d’anàlisi i diagnosi, on hem combinat l’anàlisi quantitatiu de diferents fonts estadístiques, el treball de camp i l’anàlisi qualitatiu, que s’ha enriquit amb la participació del veïnat que ha aportat la seva visió i experiència.

El nucli antic està vivint un procés de pèrdua de població i envelliment que té com a conseqüència l’abandonament dels habitatges, la disminució del comerç i de les activitats socials i culturals, un procés que en redueix l’atractiu, tant pel veïnat com per la població de l’entorn. Per aquest motiu és molt necessari realitzar un pla d’intervenció integral que actuï en diferents aspectes, millorant l’estat actual de l’espai públic i els edificis, potenciant el seu atractiu històric i fomentant la realització d’activitats.