Tallers de certificats energètics participatius - Celobert CooperativaTallers de certificats energètics participatius - Celobert Cooperativa

Tallers de certificats energètics participatius

Els tallers han consistit en realitzar visites programades a diferents edificis i habitatges per fer una avaluació de l’estat energètic dels mateixos i de les possibles mesures de millora energètica a dur a terme en cadascun d’ells.
D’aquesta manera, hem aprofitat les visites per col·lectivament prendre el conjunt de dades necessàries per poder emetre els corresponents certificats d’eficiència energètica.
Les activitats han inclòs el treball tècnic d’introduir les dades al programari homologat de simulació i obtenir in situ les etiquetes energètiques.

Durada de la visita: 2 hores.
Objectius:
• Ser conscient del paper que té cadascú en la millora del propi benestar i de la qualitat de l’entorn.
• Conèixer la certificació energètica com a eina d’interpretació de l’eficiència energètica d’un habitatge.
• Explorar les lleis de la transferència de calor i el concepte d’eficiència energètica.