Torrent Viu, cooperativa d’habitatge a Sarrià - Celobert CooperativaTorrent Viu, cooperativa d’habitatge a Sarrià - Celobert Cooperativa

Torrent Viu, cooperativa d’habitatge a Sarrià

Torrent Viu és una proposta col·lectiva de vida comunitària a Sarrià, dins d’un edifici-casa que construirem a la part alta del Parc de Joan Raventós i que es basa en cinc punts clau:

  • Corredor verd: obrir l’edifici al Parc de Joan Raventós i tancar-lo a la Ronda de Dalt
  • Fer barri: oferir al parc una planta d’equipaments comunitaris
  • Cohabitatge: organitzar un edifici-casa al voltant dels espais comuns
  • Personalització: generar 16 espais privats flexibles i amb doble orientació
  • Petjada ecològica: intentar que sigui la mínima possible a través de la bioconstrucció, eficiència energètica i el cicle tancat de l’aigua

 

A més, el projecte va més enllà de la proposta arquitectònica perquè vetlla per la promoció d’habitatges protegits al barri i té per objectiu adjudicar-ne l’ús a les persones sòcies de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús que ha impulsat l’edifici. Aquesta cooperativa sorgeix d’un projecte de convivència que vol promoure un nou model d’habitatge i fomentar el dret a l’habitatge al barri, i serà qui exercirà la conservació i administració de les zones comunes i serveis complementaris comunitaris, com l’energia, l’aigua, els residus, la comunicació i la mobilitat, entre d’altres.

 

 

 

Pel que fa al lloc, ens trobem en un solar situat dins del corredor natural que connecta la Serra de Collserola amb la xarxa d’espais verds de Barcelona, però molt a prop de la Ronda de Dalt. Així doncs, plantegem un edifici que dóna l’esquena a aquesta via rodada i s’obre al Parc de Joan Raventós. A través d’aquest parc, es connecta peatonalment le’difici amb el cor de Sarrià: el Mercat, la Plaça i el Carrer Major.

 

A més de treballar la relació amb l’entorn, també s’ha treballat la relació amb el carrer. En aquest sentit, l’edifici té dues entrades diferenciades amb un ús concret cada una. La primera, més pública i a la part semi-soterrada, hi trobem els espais comunitaris més oberts al barri: zona de descans i d’ombra, sala polivalent amb cuina, sala de música i espai de cootreball per a noves activitats d’emprenedoria cooperativa del barri. La segona entrada està al nivell del carrer i et porta directament al cor de l’edifici, l’espai principal de la comunitat, on trobem un gran vestíbul de 200 m2.

 

 

L’edifici és un cub amb doble façana que permet una bona il·luminació, ventilació i que l’espai sigui flexible. Alhora s’obre cap endins, un pati comunitari des d’on pujar a la coberta de la casa on hi tindrem l’hort, l’estenedor i els panells solars.

 

 

Estructura ecològica industrialitzada

Estructura de murs i sostres de Fusta Contralaminada (CLT) dels Pirineus amb segell PEFC, a excepció dels soterranis, que seran de formigó armat; aïllaments tèrmics de suro i fibres vegetals, fusteries mixtes de fusta FSC amb triple vidre baix emissiu i revestiments d’origen vegetal i mineral.

 

Sostenibilitat i energia

L’edifici serà de classificació energètica A tant pel que fa a la demanda energètica com a les emissions de CO2 per cobrir-la. Això ho aconseguim proposant un edifici de consum gairebé nul (NZEB), seguint criteris de l’estàndard Passivhaus o casa passiva: alta compacitat del volum, màxim aprofitament de la radiació solar a l’hivern i màxima protecció a l’estiu, molt bon aïllament tèrmic en tota l’envolvent i sense discontinuïtats, i ventilació artificial amb mínima pèrdua tèrmica i màxima estanquitat al pas de l’aire (n50 < 0,6 vol/h).

 

Col·laboradores

Perviure | Acompanyament i facilitació del grup
COLANA arquitectura | En fase de concurs