Treballs previs pel Pla d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet - Celobert CooperativaTreballs previs pel Pla d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet - Celobert Cooperativa

Treballs previs pel Pla d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet

A la tardor de 2017 vam iniciar l’elaboració dels treballs previs per la redacció del Pla local d’habitatge (PLH) de Santa Coloma de Gramenet conjuntament amb la Montserrat Mercadé. El projecte va consistir en la redacció d’un document que servirà de base per l’aprovació en un futur del Pla Local d’Habitatge i en la dinamització d’un procés de participació per recollir les aportacions de la ciutadania.

 

En la fase d’anàlisi ens vam centrar en l’estudi de la situació de les persones que viuen a Santa Coloma, en l’estat de conservació del parc d’habitatges i la seva accessibilitat, el mercat immobiliari, el planejament i els recursos disponibles del municipi. Un dels aspectes claus de l’anàlisi va ser l’estudi detallat dels recursos disponibles i iniciatives municipals que s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge, així que l’elevat nombre de programes i mesures en marxa van servir com a punt de partida de l’elaboració de propostes. Aquesta anàlisi ens va servir per conèixer de primera mà com s’ha desenvolupat el projecte renovem els barris, l’Àrea de Conservació i Rehabilitació del carrer Pirineus.

 

Reconèixer la feina que es realitza des d’un municipi, analitzar les seves mancances i potencialitats i estudiar les possibilitats de millora, és un dels processos clau en la redacció d’un PLH i un aspecte que caracteritza la manera de treballar de Celobert en l’elaboració dels plans d’habitatge.

 

En la fase de diagnosi vam detectar les debilitats i fortaleses de la situació de l’habitatge i dels serveis existents del municipi, una tasca imprescindible per poder proposar actuacions específiques per Santa Coloma de Gramenet que potenciïn els seus punts forts i solucionin les situacions problemàtiques. Aquesta diagnosi la vam fer conjuntament amb els equips municipals en diferents sessions que, més enllà de treballar el document pel futur Pla d’habitatge, van servir perquè les persones dels diferents equips municipals es trobessin i poguessin compartir diferents punts de vista del treball que estan desenvolupant. Unes trobades molt enriquidores que permeten establir nous ponts i que esperem que els hi facilitin el desenvolupament de polítiques transversals en un futur.

Complementàriament al document elaborat, vam dinamitzar un procés participatiu per tal d’incorporar al projecte les aportacions de la ciutadania. Aquest procés es va desenvolupar a partir de les següents accions:


 1. Enquesta online i a peu de carrer.
  Va permetre recollir l’opinió del màxim número de persones possible en relació a la situació de l’habitatge al municipi i quines haurien de ser les actuacions a portar a terme.
 1. Sessió de diagnosi participativa i primeres propostes.
  Es va convidar a col·lectius que treballen en relació l’habitatge i a la ciutadania en general i va servir per:
  • Realitzar una diagnosi compartida sobre la situació de l’habitatge al municipi
  • Identificar les actuacions que caldria desenvolupar per donar resposta a les principals problemàtiques identificades.
 1. Sessió de priorització de propostes.
  Els objectius de la sessió van ser els següents:
  • Avaluar les propostes realitzades i incloses al document de Treballs previs per a la redacció del pla local d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet.
  • Incloure noves actuacions que es considerin necessàries i no estiguin incloses a les propostes presentades.
  • Prioritzar les actuacions més necessàries, en matèria d’habitatge.

La tasca de Celobert es va finalitzar a finals del 2018, el resultat del treball desenvolupat permetrà a l’Ajuntament elaborar el document definitiu del Pla Local d’Habitatge per tramitar-ne la seva aprovació.

Plànols d'anàlisi de l'estat de l'habitatge


Sessions participatives