Casa Falguera, habitatge passiu i ecològic a Sant Feliu

2019 — 2020
Particular
Baix Llobregat

Vista interior de la casa passiva i ecològica Casa Falguera / Vista interior de la casa pasiva y ecológica Casa Falguera

Es tracta d’una casa entre mitgeres al centre de Sant Feliu, en un dels carrers més antics de la ciutat. La predisposició dels clients ha fet molt fàcil incorporar al projecte solucions constructives amb materials naturals i paràmetres d’ecoeficiència, que s’ha dissenyat segons estàndards passivhaus.

L’edifici té l’estructura de fusta i els aïllament de cotó reciclat i suro. També compte amb un sistema de ventilació mecànica de doble flux per minimitzar les pèrdues d’energia i una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta, que a la llarga tendirà a l’autosuficiència. Tot això fa que no sigui necessari cap sistema de calefacció i la refrigeració es resolgui amb ventiladors de sostre.

Destaca el disseny de la façana, que combina els gustos clàssics dels clients, amb detalls com les persianes de llibret de tota la vida o el ràfec de coberta, i materials innovadors, com les franges verticals de l’acabat de suro vist, amb aspecte final que vol emular l’escorça d’un arbre.

1 Teula ceràmica
2 Càmera d’aire ventilada (doble llistó, 50+50 mm)
3 Làmina impermeable (1,5 mm)
4 Panell de fibra de fusta (llistó 100 mm)
5 Barrera de vapor
6 Panell de fusta OSB (18 mm)
7 Entramat estructural de fusta
8 Aïllament de manta de cotó reciclat (160 mm)
9 Làmina impermeable i transpirable
10 Panell de suro (variable 50 a 150 mm)
Línia d’estanquitat (en vermell)

Col·laboracions

Clau21 — Constructora
Armol — Fabricació i muntatge estructura de fusta
Pia Capdevila — Interiorisme
Jordi Canosa, Jan Vidal — Fotografia