La Renegà, construir comunitat i habitatge cooperatiu més enllà de Barcelona

Amb l’objectiu de difondre el model cooperatiu d’habitatge i compartir els nostres aprenentatges amb el projecte de La Renegà amb altres cooperatives, entitats i grups que estan en fase d’impuls de projectes similars, el passat 23 de febrer vam organitzar una visita d’obra a l’edifici d’aquesta cooperativa d’habitatge feminista. Es tracta d’una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús promoguda sobre sòl privat a Santa Maria de Palautordera, actualment en fase de construcció i muntatge d’un edifici de tretze habitatges amb espais comunitaris. El projecte està impulsat per un grup de dones que, acompanyades per la gestora integral Perviure, han fet possible el somni d’imaginar i construir casa seva. Des de Celobert ens hem encarregat de la modificació de planejament que l’ha feta possible, així com de l’arquitectura i l’enginyeria. El projecte ha comptat amb el finançament de Coop57 i suport de persones i entitats del territori, també de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Atenent a la innovació aplicada en el projecte de La Renegà, la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, alguns alcaldes de la zona i altres representants polítics i tècnics de l’Ajuntament i Diputació de Barcelona, també van assistir a la visita.

Ester Capella, consellera de Territori, Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera, i Maria Josep Lázaro de la cooperativa Perviure
Urbanisme, arquitectura i enginyeria al servei de l’habitatge assequible

La Renegà és un projecte innovador des del punt de vista del procés de promoció. Això es deu a quatre aspectes:

  1. El planejament urbanístic que ha permès augmentar el nombre d’habitatges pel fet de ser habitatges protegits (HPO)
  2. La contractació col·laborativa de l’obra en fase inicial que ha permès un control rigorós dels costos
  3. El sistema industrialitzat de l’edifici que ha permès reduir els terminis d’obra a 6 mesos en comptes dels 18 habituals, així com reduir residus i riscos d’obra
  4. El disseny participatiu i bioclimàtic de l’edifici amb espais i instal·lacions comunitàries, que suposarà una demanda energètica mínima

El disseny de l’edifici s’ha fet conjuntament amb les futures habitants i incorpora criteris feministes que han permès abordar, de forma conjunta, els reptes de viure en comunitat. També s’ha apostat per compartir espais, serveis, recursos i coneixements, tot incorporant a l’edifici espais comunitaris i habitatges flexibles que s’adapten a les necessitats de les diferents unitats de convivència i etapes vitals de les persones que hi viuran. Dos d’aquests tretze habitatges es destinaran a dones que han patit violència masclista, i des del projecte ja s’està creant xarxa amb altres entitats feminista del territori. Els subministraments també seran comunitaris i està previst crear una comunitat energètica.

El projecte, ubicat a un terreny que inicialment estava destinat a vuit habitatges lliures, ha requerit d’una modificació de planejament per generar els tretze habitatges que s’estan construint, onze dels quals son Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). Això ha estat possible a través de la col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Una altra de les singularitats del projecte és que el procés de promoció ha estat a la inversa del que succeeix habitualment: primer s’ha contractat la constructora, després s’ha fet el projecte d’execució, a continuació s’ha demanat la llicència d’obres i, finalment, s’ha aprovat la modificació de planejament que ha permès iniciar les obres. Aquest tipus de contractació en fase inicial ha permès un control rigorós dels costos, a més d’avançar l’inici de la fabricació de l’edifici a taller durant la modificació del planejament i l’obtenció de la llicència. Això ha permès reduir terminis de calendari d’obres in situ passant de 18 a 6 mesos.

A nivell arquitectònic, el projecte busca l’equilibri entre les necessitats del grup promotor i els recursos econòmics disponibles. Es tracta d’un edifici compacte i seriat que, gràcies a la seva bona orientació i a la incorporació de sistemes passius i energies renovables, tindrà un baix consum energètic i permetrà controlar les despeses a curt i llarg termini.

El futur de l’habitatge passa per l’habitatge cooperatiu

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús impulsat pel sector cooperatiu és un camí d’innovació i de generació d’habitatge assequible fora de les lògiques del mercat lliure. Això sí, calen els ajuts necessaris per part de l’administració pública, que poden ser en forma de subvencions, bonificacions fiscals o cessions de sòl o patrimoni de titularitat pública. La consellera Ester Capella ha remarcat durant la visita, la importància de seguir treballant en aquesta línia per impulsar nous mecanismes de generació d’habitatge assequible i desmercantilitzat, que potenciïn la vida comunitària, la convivència, la diversitat i la resiliència davant les emergències social i ambiental actuals.