Cases ecològiques - Celobert CooperativaCases ecològiques - Celobert Cooperativa

Cases ecològiques

T’acompanyem en la construcció de casa teva?


Fem projectes a mida basats en les necessitats i els somnis de les persones que hi viuran. Treballem per obtenir una alta qualitat tècnica i arquitectònica. I entenem el procés de pensar un projecte i de dirigir l’obra com quelcom que ha de ser enriquidor, participatiu i agradable tant per al client/a com per a nosaltres. Quan pensem el projecte d’una nova llar, el centre el posem en les persones que hi viuran.

Per això donem molta importància a l’atenció personalitzada i fem ús d’eines de modelatge virtual dels edificis (BIM) que permeten als clients, en sàpiguen més o menys de plànols, opinar i entendre el projecte.

Pensem el projecte i l’obra tenint especialment en compte la petjada ecològica que deixa al planeta. I ho fem dissenyant edificis d’alta eficiència energètica i que suposin mínim cost de subministraments d’energia i d’emissions de CO2 quan l’edifici s’habiti.

Si l’economia dels projectes ho permeten fem ús preferent de materials saludables i de procedència local i orgànica com la fusta, els aïllaments tèrmics naturals i els revestiments ceràmics, argilosos o de calç.

També oferim la possibilitat de donar suport en la contractació i coordinació de l’obra en cas que el client/a així ho desitgi. Involucrar-nos en la contractació permet abaratir costos de construcció i controlar molt bé la qualitat del procés.

Per últim, el nostre equip multidisciplinari incorpora el conjunt professionals que requereix el fer un projecte i una direcció d’obra d’un nou edifici. Comptem amb arquitectes, enginyers, aparelladors i urbanistes que conjuntament fan possible pensar els projectes de forma completa i integral.

  • Qualitat arquitectònica
  • Procés positiu i participatiu
  • Modelatge virtual (BIM)
  • Mínima demanda energètica
  • Construcció ecològica i saludable
  • Equip multidisciplinar

Més projectes

Casa passiva certificada entre mitgeres a Sabadell
//Sabadell | Vallès Occidental | Barcelona