Coneixement i innovació - Celobert CooperativaConeixement i innovació - Celobert Cooperativa

Coneixement i innovació

Recerca, formació i divulgació


En el treball diari de Celobert, ens enriquim de l’aprenentatge que significa el procés de desenvolupament dels diferents projectes, una tasca que ens ha permès especialitzar-nos en l’habitatge, els models alternatius i l’eficiència energètica.

Per aprofundir en l’expertesa en els camps on estem especialitzades, combinem el desenvolupament de projectes pràctics amb la realització de projectes de recerca, de formació i divulgació. Ampliem els coneixements adquirits a partir de la investigació, realitzem formacions tant a persones tècniques com estudiants universitaris i desenvolupem projectes de divulgació per fomentar, a partir del coneixement, la transformació social i ambiental.

  • Polítiques d’habitatge i urbanisme: un camp multidisciplinar on és molt adient treballar basant-se en el coneixement pràctic i teòric, ja que permet avançar cap a solucions innovadores i que s’adaptin a la realitat del moment.
  • Models alternatius d’accés a l’habitatge: el coneixement en aquest camp permet col·laborar en el foment d’un canvi de concepció de l’habitatge i impulsar la creació de projectes que ofereixin alternatives a la compra o el lloguer.
  • Eficiència energètica i bioconstrucció: coneixement i innovació per construir amb la menor petjada possible pel planeta, fent de l’aprenentatge pràctic un saber que permet combinar el confort amb la sostenibilitat mediambiental