Eines per l’habitatge - Celobert CooperativaEines per l’habitatge - Celobert Cooperativa

Eines per l’habitatge

Disseny i aplicació d’actuacions per garantir el dret a l’habitatge


El nostre interès en aquest camp parteix del compromís amb la defensa del dret a l’habitatge, com un element essencial per garantir la vida digna de les persones. En aquesta defensa aportem el nostre granet de sorra dissenyant actuacions i treballant per la seva aplicació, una tasca que inclou la definició d’una proposta de gestió i execució realista, feta a mida, que respongui a les necessitats i objectius plantejats a l’inici. En moltes ocasions es fa imprescindible plantejar solucions innovadores que permetin, amb els recursos disponibles i sovint limitats, afrontar el repte de millorar la situació de l’habitatge.

A tall d’exemple, en aquest camp hem treballat en la realització de censos i projectes d’activació d’habitatges buits, borses de lloguer públiques per fomentar la captació d’habitatges privats cap al lloguer assequible, programes d’impuls de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge com la masoveria urbana, entre d’altres.

Per aconseguir aquest objectiu comptem amb un equip multidisciplinar, expert en el disseny de polítiques d’habitatge, i treballem afavorint la participació dels agents implicats per fer-los corresponsables del resultat.