Enginyeria energètica - Celobert CooperativaEnginyeria energètica - Celobert Cooperativa

Enginyeria energètica

Vols ser energèticament més eficient?


A Celobert treballem l’eficiència energètica des d’una perspectiva responsable i tècnica. Per això, abans de decidir, realitzem una auditoria energètica per concloure quines mesures són més adequades per a millorar l’eficiència energètica de l’habitatge o l’edifici de forma personalitzada.

Aquestes mesures van des de minimitzar la demanda energètica a través d’estratègies eficients o equips de baix consum, a cobrir les necessitats energètiques amb instal·lacions òptimes prioritzant l’ús de fonts d’energia renovables, com la biomassa o la solar tèrmica i fotovoltaica.

A banda dels serveis concrets esmenats, el tret diferencial de Celobert és que sempre incorpora en qualsevol projecte, ja sigui d’obra nova, de rehabilitació o urbanisme, el coneixement energètic de maximitzar l’eficiència i reduir l’impacte ambiental.

Intentem ser coherents respecte l’eficiència energètica durant tot el projecte tenint sempre en compte les seves particularitats, ja sigui en el disseny, en la selecció dels materials, de les instal·lacions o fins i tot en els acabats. A més, ja sigui durant i després de les obres comprovem que el resultat sigui el desitjat.