Habitatge col·lectiu - Celobert CooperativaHabitatge col·lectiu - Celobert Cooperativa

Habitatge col·lectiu

T'ajudem a dissenyar i construir edificis eficiènts i ecològics


Pensem el projecte i l’obra tenint en compte la petjada ecològica que l’edifici suposa al plantea durant totes les seves fases, per això dissenyem edificis d’alta eficiència energètica que funcionen amb un consum mínim d’energia. A més, si l’economia del projecte ho permet, utilitzem materials saludables i de procedència local i orgànica com la fusta, els aïllaments tèrmics naturals i els revestiments ceràmics, argilosos o de calç. Comptem amb un equip multidisciplinari de professionals de l’àmbit de l’arquitectura, l’enginyeria i l’urbanisme que ens permet pensar els projectes d’una manera integral i treballar per obtenir projectes d’alta qualitat tècnica i arquitectònica amb un equilibri òptim entre funcionalitat, ecologia i recursos disponibles.

En un projecte d’habitatge col·lectiu, treballem perquè el procés sigui el màxim de participatiu i enriquidor per a totes les parts que l’integren. En aquest sentit, tenim experiència en processos de participació per a col·lectius d’autopromoció com són les cooperatives d’habitatge i, en aquests casos, acompanyem al grup en l’adopció d’acords respecte als espais compartits del projecte. Per fer-ho, comptem amb el suport de cooperatives especialitzades com Perviure, Fil a l’agulla i Coopdemà.

 

  • Equip multidisciplinari
  • Qualitat arquitectònica
  • Procés positiu i participatiu
  • Modelatge virtual (BIM)
  • Mínima demanda energètica
  • Construcció ecològica i saludable