Plans d’habitatge - Celobert CooperativaPlans d’habitatge - Celobert Cooperativa

Plans d’habitatge

Acompanyament en el procés de definició de la política municipal


Partint de la premissa que l’habitatge és una peça clau de la política municipal, acompanyem les administracions locals a repensar la política d’habitatge que desenvolupen, definint una estratègia integral que respongui a les necessitats i problemàtiques actuals, sense oblidar la perspectiva a mig i llarg termini.

El procés per desenvolupar un Pla Local d’Habitatge es divideix en tres fases, la primera és l’Anàlisi, el moment de radiografiar la situació de l’habitatge al municipi. El treball amb un equip multidisciplinar, format per arquitectes, urbanistes i geògrafs, ens permet abordar aquesta fase de forma transversal. En aquest primer moment ja incloem la participació d’agents locals, tant del propi ajuntament com d’entitats ciutadanes, fet que fomenta la seva implicació en el procés i la coresponsabilitat amb les mesures que s’adoptin.

La segona fase del procés és l’elaboració de la diagnosi, un moment clau que permet identificar i reconèixer de manera compartida quins són els principals reptes a abordar. Per últim, s’inicia el procés de definició del Pla d’Acció, el document on es recullen els objectius i estratègies en matèria d’habitatge per als propers 6 anys i es detallen les actuacions que es desenvoluparan.

Tot el procés inclou un treball proper que ens permet elaborar un document útil i viable, partint de les necessitats, dels recursos i sobretot reconeixent el potencial de les mesures que ja estant en marxa.