Rehabilitació integral d’habitatges

Rehabilitem espais per adequar-los a les necessitats de les persones que l’habiten i dotar-los d’estratègies que els facin més eficients, ecològics i saludables. Millorem la biohabitabilitat dels espais a la vegada que posem en valor el lloc i la seva història. Donem tanta importància a allò que es veu com a allò que no es veu.

Estudiem i avaluem l’estat inicial de l’edifici i l’ús dels espais per plantejar una solució funcional i adaptada a les preexistències, i a través de la simulació i el càlcul energètic trobem el millor equilibri entre recursos disponibles i eficiència. També reutilitzem el màxim d’elements constructius originals i, en cas de no ser aprofitables, els substituïm per materials locals, ecològics i saludables. Si el projecte ho requereix, podem donar suport en la contractació i coordinació de l’obra, així com assessorament a nivell urbanístic.

Veure els altres serveis

Rehabilitar és més
sostenible que construir

Veure més projectes

Tens dubtes? Aquest material et pot ser útil:

Voleu convertir un edifici en
un espai eficient, ecològic i saludable?
Nosaltres us acompanyem