Hulohaus, casa passiva i ecològica a Cerdanyola

2015 — 2016

Particular

Vallès Occidental

El punt de partida de la família Hurlimann López per construir-se casa seva va ser posar l’eficiència energètica i la salut al centre del projecte. Per això, el projecte de la Hulohaus va partir de tres punts clau: havia de ser una casa que consumís el mínim possible, estigués construïda amb materials naturals i que garantís una màxima qualitat interior.

Es tracta d’un volum rectangular de 150 m2 distribuïts en dues plantes, amb un gran espai de sala-cuina-menjador vinculat al pati, i una sala polivalent al pis superior. Disposa de dues habitacions i un bany per cada planta, a més d’un espai d’emmagatzematge vinculat a la cuina.

La família va adquirir la parcel·la expressament per a poder orientar l’edifici de la millor manera i així ho hem fet: la casa s’obre cap al pati (sud i oest) i dona l’esquena al carrer (nord). Això permet que les seves obertures aprofitin al màxim la radiació solar a l’hivern. A l’estiu, per evitar l’escalfament interior, es controla la radiació solar a través de les persianes mòbils i la pèrgola de fusta.

Amb aquest control de la radiació solar i un sistema de ventilació per doble flux, la casa es refrigera i calenta amb el mínim consum possible. Aquest sistema, que funciona gràcies a les plaques solars de la coberta, manté l’aire net i renovat sense pèrdua energètica, tot garantint un ambient interior saludable.

Pel que fa a l’ecologia del projecte, el formigó i l’acer s’han utilitzat únicament per a la fonamentació de l’edifici i s’ha potenciat al màxim l’ús de la fusta i altres materials naturals: l’estructura de tot l’edifici és d’avet amb aïllament tèrmic de fibra de fusta i cotó reciclat; les façanes estan acabades amb fusta i morter de calç natural i la coberta amb teula ceràmica plana; les portes, finestres, sostres i paviment són també de fusta massissa de pi i els envans de cartró-guix fixats sobre muntants de fusta; els acabats de les zones humides s’han cobert amb rajola ceràmica i la resta d’espais interiors amb pintures de baix contingut en Composts Orgànics Volàtils (COV), components químics no favorables per la salut.

La Hulohaus és una proposta arquitectònica sòbria i senzilla, però amb altes prestacions i qualitat ambiental, una de les primeres cases d’aquestes característiques a Catalunya.

Enllaços relacionats

Capítol d’Escala Humana de TV2: “Tierra, Aire y Vida. Historias sobre la arquitectura saludable” (minut 16:40)
Article a la revista Gea: Casa pasiva y ecológica Hulohaus
Notícia al Cerdanyola Al Dia: Cerdanyola tindrà la tercera casa ecològica Passivhaus de Catalunya
Informatius 8 al Dia: Construïm una casa amb estàndards passivhaus a Cerdanyola del Vallès