Llars Horitzó, un cohabitatge social per l’envelliment digne

2018 — 2021

Fundació Roca i Pi

Badalona

 

La Llar Horitzó era una antiga residència per a gent gran en desús a Badalona, situada en un entorn privilegiat a primera línia de mar. Tot i que requeria algunes actuacions per fer-la habitable, la Fundació Roca i Pi decideix transformar-la en les Llars Horitzó. Es tracta d’un habitatge social per promoure un envelliment digne destinat a persones que han patit situacions de risc social. amb 17 places disponibles. Actualment hi conviuen 13 homes i 4 dones, i la mitjana d’edat és d’uns 70 anys.

Habitant de Llars Horitzó | Font: Social.cat

Llars Horitzó pretén millorar la qualitat de vida de les persones residents i ser un model de convivència alternatiu per a un envelliment digne i en companyiaexpliquen des de Càritas.

Així doncs, l’objectiu és donar resposta a reptes com l’accés a l’habitatge, l’envelliment i la soledat, oferint un espai propi amb habitació i bany, i espais compartits com cuina, bugaderia o menjador. Les persones que hi conviuen, tot i ser són autònomes en el seu dia a dia, compten amb l’acompanyament d’una educadora social i aporten una mensualitat per cobrir les despeses de manteniment de l’edifici, que mai supera un terç de la seva pensió.

A nivell arquitectònic, el principal repte ha estat encaixar un espai que ofereixi la màxima atenció a les noves habitants, amb la mínima intervenció possible. Per això, hem buscat l’equilibri entre el nombre de persones a acollir i la transformació estratègica d’algunes habitacions en cuines i espais d’estar compartits. A més, s’ha procurat rehabilitar i mantenir el màxim d’elements possible i utilitzar materials de construcció reaprofitats.

Planta baixa abans i després
Planta primera abans i després
Planta segona abans i després