Activa’t per l’habitatge

07/10/2013
Comparteix

Actualment hi ha una demanda d’habitatge assequible que s’ha d’atendre i una problemàtica creixent d’habitatge buit que s’ha de resoldre. Aquesta realitat és una oportunitat per fer polítiques d’habitatge que fomentin l’accés a l’habitatge, afavoreixin la cohesió social i promoguin la regeneració urbana.

Oferim un servei  integral i a mida, adaptat a cada context i adreçat tant a governs locals com a entitats o usuaris, per activar habitatges buits i generar habitatge assequible. Treballem en xarxa i amb la voluntat de facilitar les eines necessàries a tots els agents implicats per tal de fer més efectiu el dret a l’habitatge i a la ciutat.

Descarrega’t el díptic “Activa’t per l’habitatge”