Ajudes a la rehabilitació energètica del sector residencial

01/10/2013
Comparteix

El dia 1 d’Octubre s’ha publicat en el BOE la convocatòria del programa d’ajudes per a la Rehabilitació Energètica dels edificis existents del sector residencial (habitatge i hoteler).

 

Les tipologies de les actuacions objecte de les ajudes són les següents:

1.- Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
2.- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
3.- Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
4.- Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

 

El pressupost total ascendeix a 125 milions d’euros, repartit a parts iguals entre les quatre tipologies que se citen a dalt.

 

Les actuacions objecte de l’ajuda, denominades “elegibles”, han de millorar almenys en una lletra la qualificació energètica global de l’edifici respecte la qualificació inicial. Han de ser realitzades a la totalitat de l’edifici, no a habitatges individualment.

 

Per conèixer més detalls de les actuacions elegibles reconegudes i la quantia de les ajudes, podeu descarregar-vos aquest document resum i no dubteu en posar-vos en contacte amb l’equip de CELOBERT.