Busquem una persona de suport en la gestió i administració de Celobert

08/02/2021
Comparteix

Per seguir treballant en els camps de l’arquitectura, l’enginyeria i l’urbanisme amb vocació de transformació social i tenint cura del nostre entorn, busquem una persona per incorporar a l’equip que s’encarregarà de donar suport al conjunt de tasques de gestió administrativa i financera necessàries per al correcte funcionament de la cooperativa, que principalment consisteixen en:

  • Suport en el control econòmic i de recursos humans de les diferents àrees de la cooperativa, col·laborant i coordinant-se amb la persona encarregada del control financer de la cooperativa.
  • Realitzar les tasques comptables de l’entitat: mecanització de la documentació comptable, arxiu i gestió dels documents oficials.
  • Coordinació amb la gestoria per portar al dia els temes comptables, fiscals i laborals i alhora, la presentació d’impostos en els terminis corresponents.
  • Realitzar les tasques associades a la presentació i justificació de subvencions atorgades a la cooperativa.
  • Suport administratiu a les àrees tècniques de la cooperativa.
  • Suport en temes organitzatius i logístics de l’entitat.
  • Suport en la redacció i seguiment del pla de gestió anual de l’entitat.
  • Atenció telefònica i via mail.

Enviar carta de motivació (màx. un A4) i/o vídeo (màx. 2 min) i CV a ofertes@celobert.coop fins el 28/02/2021