Celobert al Fòrum de la SCOT sobre ‘el problema de l’habitatge’

02/10/2013
Comparteix

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori SCOT, obre un Fòrum sobre POLÍTIQUES DE SOL I HABITATGE: LA DIMENSIÓ TERRITORIAL, SOCIAL I ECONÒMICA DELS REPTES DE FUTUR, després del col·lapse del mercat de l’habitatge i de seguir constatant la inefectivitat del Dret a l’habitatge al nostre país.

En el nostre escrit fem una aproximació que fuig intencionadament del debat detallat i específic. El problema social i econòmic és d’enorme envergadura i per tant trobem que l’acció política hauria de ser proporcional.

Compartim en el pdf adjunt el nostre posicionament ideològic, una experiència inspiradora del Nova York dels anys 70 i les conclusions que en treiem.