Comencem la fase propositiva del Pla Local d’Habitatge de Badia del Vallès

01/09/2021
Comparteix

Durant la primera meitat d’aquest any hem estat treballat amb l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Diputació de Barcelona en la fase d’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge del Pla Local d’Habitatge del municipi.

El principal repte al qual haurà de fer front Badia del Vallès és la rehabilitació integral del seu parc d’habitatge, construït principalment a la dècada dels 70, i que actualment presenta deficiències importants en matèria d’eficiència energètica, presència d’elements d’amiant, i confort per al veïnat. Aquest procés coincidirà amb la desqualificació dels habitatges de protecció oficial, que representen actualment més del 90% dels habitatges del municipi.

El Pla Local d’Habitatge haurà de preveure, doncs, actuacions en matèria de rehabilitació i manteniment del parc d’habitatge existent, així com polítiques i programes que permetin mantenir l’assequibilitat de l’habitatge. Aquestes actuacions també inclouran l’ampliació i diversificació del parc d’habitatge assequible i social, introduint nous models residencials que donin resposta a l’envelliment de la població i la voluntat de retenir i atraure jovent.

Un altre pilar central del Pla Local d’Habitatge serà la prevenció i atenció a l’exclusió residencial, basada en un acompanyament integral per part de l’Oficina Local d’Habitatge, adaptat a les necessitats de cada llar.

Durant les properes setmanes treballarem amb els equips tècnics i polítics municipals per definir un pla d’acció per als propers 6 anys.