CONCURS. Hem guanyat el concurs per l’estudi de millora de l’habitatge al nucli antic d’Olot

14/03/2019
Comparteix

Ens fa molta il·lusió ancunciar que l’Ajuntament d’Olot comptarà amb nosaltres per realitzar un estudi que permeti millorar el parc residencial del nucli antic del municipi. Un dels objectius és garantir l’habitatge accessible que eviti l’expulsió de la població resident i generin l’atracció de nou col·lectius, com pot ser el jove, amb interès en residir al centre. A més, s’abordarà també l’activació de locals buits en les plantes baixes de les zones més degradades amb l’objectiu d’impulsar l’activitat i la renovació d’aquests carrers.

Durant l’estudi serà clau establir uns objectius i una estratègia conjunta amb l’Ajuntament, definir el programa de treball amb els equips municipals i  incorporar el veïnat a través de la participació ciutadana, enfocant el treball en tres línies principals:

  • Rehabilitació d’un parc envellit, en un context on els ajuts no s’ajusten a les necessitats i s’obren noves línies de treball vinculades a les àrees de conservació i rehabilitació.
  • Mobilització d’habitatge buit, en un context on els instruments sancionadors no han funcionat i cal reforçar la sanció vinculada al mal estat i les eines incentivadores.
  • Captació cap al lloguer assequible, en un context de dificultat de captació d’habitatge assequible cap a les Borses de lloguer i l’augment del preu de lloguer.