Assistim al nostre primer Consell de Barri del Nucli Antic d’Olot.

09/07/2019
Comparteix

Ahir vàrem assistir al nostre primer Consell de Barri del Nucli Antic d’Olot, que es va celebrar a la seu de l’Associació de veïns i propietàries del Nucli Antic. L’objectiu de la trobada era fer repàs a totes les actuacions que s’estan fent al Nucli Antic vinculades al PIAM (Pla intregal d’accions de millora).

Així doncs, la sessió ens va resultar molt interessant perquè ens va permetre conèixer com s’està treballant en relació a habitatges en mal estat i amb declaració de ruïna municipal, les dificultats de treball en relació amb habitatges en procés d’adquisció per la SAREB o conèixer el projecte per a la renovació de la plaça del Conill.

Nosaltres vam explicar com avança l’Estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic. Després d’una primera fase de treball ja hem pogut elaborar un seguit de plànols en relació a les característiques de les les finques: altura edificació, superfície de parcel·la, presència de patis, antiguitat, tipus de propietat (vertical – horitzontal), tipus de propietat (persones físiques – persones jurídiques), habitatges i locals buits (d’acord amb les dades d’empadronaments i activitats).

Paral·lelament, l’Ajuntament ha elaborat un aplicatiu per facilitar el treball de camp que ens ha permès creuar la informació municipal disponible dels diferents àmbits, especialment referents al padró, planejament, llicències i cadastre. Ara que ja tenim aquesta informació de partida és el moment de començar el treball de camp, i amb aquesta finalitat s’iniciaran els contactes directes amb les persones propietàris per tal que ens facilitin l’accés a cadascun dels habitatges. Això ens permetrà tenir un coneixement exhaustiu de la realitat dels habitatges i edificis amb l’objectiu de poder plantejar unes accions adaptades a les diferents casuístiques.

Ja explicarem com avança el treball de camp!