CONVOCATÒRIA. Projectes Singulars “Enfortiment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya”

30/05/2017
Comparteix

El projecte “Enfortiment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya” en la convocatòria de projectes Singulars ha sigut adjudicat a Sostre Cívic i Perviure per a incidir en tot el territori català. D’una banda, es treballarà per enfortir aquells processos de promoció de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús ja iniciats, i de l’altra, es farà especial incís en els territoris on actualment existeix una forta pressió al nivell de la demanda l’habitatge assequible i de qualitat, on la promoció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús pot ser una solució. A més a més, es pretén activar la demanda d’aquest model arreu del territori català, amb accions de difusió, informació i promoció que es desenvoluparan a diversos indrets del país.

Aquesta subvenció està dins el marc de l’Economia Social, i és atorgada pel Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb finançament del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social del Govern Espanyol.