DOCÈNCIA. Coordinem el mòdul “Producción social del hàbitat” del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC

20/04/2020
Comparteix

Aquesta setmana hem començat les classes del mòdul que coordinem sobre Producción social del hàbitat, del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats. Es tracta d’un màster propi de la UPC i la FPC promogut des del Departament d’Urbanisme i Ordenació de el Territori i en col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), i que tenim la sort de comptar amb professionals com Pedro Lorenzo, Guillem Domingo i Zaida Muxí entre d’altres.

L’objectiu del mòdul és abordar la intervenció a la ciutat situant l’hàbitat com a eix central, entenent aquest concepte en el seu conjunt, incloent tant el propi habitatge com el seu entorn, i partint de la base que idealment és un espai que permet satisfer les necessitats de qui l’habita.

El mòdul es divideix en dues parts, una primera que consisteix en una aproximació teòrica a nivell discursiu al voltant del dret a l’habitatge i a la ciutat, que ens serveix com a punt de partida per a la segona part, centrada en l’anàlisi de casos reals i de mecanismes pràctics per a la millora de l’hàbitat. En aquesta última es posa especial atenció en processos autogestionats per les mateixes persones habitants, ja sigui de cooperatives d’habitatge o de barris autoconstruïts, on les comunitats es autoproveeixen de serveis.