Participem al projecte Cloop-Cel per promoure la transició energètica en l’àmbit cooperatiu

06/10/2022
Comparteix

El projecte, que ha rebut l’ajut Enfortim l’ESS de l’Ajuntament de Barcelona, té per objectiu enxarxar a totes les cooperatives involucrades al grup de treball de transició energètica promogut per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). El grup incorpora cooperatives amb professionals que cobreixen totes els àmbits necessaris per al desenvolupament d’una Comunitat Energètica (CE): especialistes en dinamització, juristes, arquitectes, enginyers, instal·ladors, gestories, etc.

El grup que participem en el treball del projecte Cloop-Cel està format per les cooperatives:

  • Celobert: arquitectura, enginyeria i urbanisme.
  • Cíclica: espai, comunitat i ecologia.
  • CoopGeeni: cooperativa integral de serveis, habitatge i consum.
  • Emelcat: enginyeria especialitzada en emmagatzematge elèctric.
  • Insta: serveis jurídics ambientals.
  • La Fàbric@: processos de transformació i acció comunitària.
  • Tarpuna: iniciatives sostenibles.

Un dels objectius del grup és crear un segell que identifiqui les cooperatives de treball federades que treballen en el camp de l’energia i que donen serveis que contribueixen a impulsar Comunitats Energètiques segons la proposta de valor del grup. Aquest segell estarà vinculat a un catàleg que ajudarà a fer més accessible la informació dels serveis que cada entitat ofereix.

Des de Celobert, a més de participar activament en el grup de treball i en l’impuls d’aquest seguell identificatiu, participem en el desenvolupament d’un anàlisis pilot per demostrar que, si una cooperativa d’habitatge ofereix serveis energètics a les seves sòcies, aquesta pot ser impulsora d’una Comunitat Energètica.

Aquest projecte té el suport de: