Jornades habitatge Menorca

11/11/2016
Comparteix

Els dies 3 i 4 de novembre es van celebrar a Menorca les II Jornades d’Habitatge organitzades pel Consell Insular de Menorca, organitzades amb la voluntat de “defensar l’habitatge, no només com un bé d’intercanvi, sinó com un dret”, en paraules de Cristina Gómez, consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge.

El primer dia es va dedicar a les dificultats d’accés a l’habitatge, un dels grans reptes per les polítiques públiques actuals. Per la seva banda, el segon dia es va dedicar als reptes de futur que es planteja Menorca. Es varen dibuixar nous models alternatius de tinença d’habitatges que ja s’estan fomentant a d’altre llocs d’Espanya i Europa, així com la definició d’un nou model energètic més just i sostenible.

Celobert vàrem participar a la taula Models alternatius (públics i privats) de tinença d’habitatge, on vàrem presentar els models de masoveria urbana, cooperatives de cessió d’ús, dret de superfície i copropietat a partir de la “Guia de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge” que vàrem redactar per al Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

Al següent enllaç podeu trobar la nostra intervenció. A la mateixa taula també varen intervenir Lluís Hosta, gerent de l’empresa municipal d’habitatge PROMUSA, de SantCugat del Vallès, que va explicar el projecte 6 claus de masoveria urbana; Max Gigling investigador de polítiques d’habitatge i membre de l’Associació CasaAlternativa, que va parlar de les cooperatives de lloguer del Quebec; i Pilar Aguerri cap de l’Àrea de Gestió Social i lloguers de la Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda, que va explicar el sant que s’està donant en els habitatges per a gent gran al passar dels apartaments amb serveis als habitatges col·laboratius o cohousing.

https://livestream.com/consellinsularmenorca/IIJornadesHabitatgeMenorca2016