Perviure busca una persona per coordinar els projectes de cohabitatge que impulsen

07/06/2022
Comparteix

Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions i mirades: la humana, l’econòmica-financera, la jurídica i la constructiva.

Es requereix una persona per ser part de l’equip multidisciplinari que conforma aquest acompanyament integral. Volem incorporar una persona que pugui liderar i coordinar projectes de cohabitatge, amb experiència i habilitats en lideratge de grups i d’equips, així com en dinamització, cohesió i governança.

Responsabilitats a assumir

Coordinació de grups de cohabitatge:

 • Lideratge i coordinació del procés d’acompanyament del grup/cooperativa
 • Lideratge i coordinació de l’equip tècnic intern i extern subcontractat per a la realització de tasques previstes
 • Impuls, planificació i seguiment de les tasques a realitzar pel grup i per les diferents comissions de treball
 • Seguiment del pressupost global dels projectes acompanyats
 • Redacció informes de seguiment
 • Gestió documental del projecte
 • Planificació i dinamització temporal dels projectes

Perfil de la persona candidata

Requisits:

 • Experiència prèvia en acompanyament a grups en àrees com: processos de presa de decisions, cohesió i construcció de grup, i processos participatius
 • Experiència i/o formació associada a la gestió d’equips de treball, de base empresarial o associativa
 • Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, amb capacitat de lideratge, de gestió de la complexitat, i de treball en equip
 • Persona motivada per Perviure i per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa
 • Experiència o formació en el camp del cohabitatge
 • Visió feminista interseccional
 • Bon nivell de redacció en català

Habilitats:

 • Lideratge i emprenedoria
 • Sistematització de processos i organització de tasques
 • Capacitat de gestionar processos complexes i de sostenir dificultats i pressió de treball
 • Habilitats relacionals, comunicatives, escolta activa i de facilitació de grups
 • Capacitat de fer treball personal i entomar els reptes i dificultats amb una actitud d’aprenentatge
 • Capacitat de demanar ajuda
 • Capacitat de treball en equip

Es valorarà.

 • Experiència de vida comunitària o d’acompanyament a projectes comunitaris
 • Experiència en dinamització de processos participatius
 • Coneixements / experiència en procés de promoció immobiliària des del projecte fins a l’obra
 • Experiència organització i definició de la governança interna i la presa de decisions d’organitzacions de base assembleària
 • Coneixements de cohabitatge i diferents models de tinença com el cooperativisme en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu
 • Formació en Facilitació de grups, en Facilitació orientada en processos o Psicologia orientada a processos o similars
 • Experiència i/o vinculació amb feminismes, cures i atenció a les discriminacions
 • Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu, associatiu i/o de l’economia social i solidaria
 • Coneixements i vinculació amb actors socials i polítics associats al cohabitatge
 • Coneixement d’altres llengües

Proposta de condicions laborals
 • Contracte laboral de 35 hores
 • Retribució segons escalat salarial de l’entitat, d’entre 25.000 i 30.000€ bruts anuals – 12 pagues/any, a determinar en funció del perfil
 • Horari estable i alhora adaptable a necessitats personals i del lloc de treball. En alguns moments, serà necessari treballar en horari de cap de setmana o vespres
 • Possibilitat de teletreball un 30-40% de la jornada setmanal
 • Data prevista d’incorporació: Immediata
 • Tipus de relació laboral: Contracte