Participació a les jornades “La construcció de la ciutat inclusiva”

12/03/2013
Comparteix

Gestcívic sccl, modera el bloc El cooperativisme: un model d’accés a l’habitatge. Les Jornades porten per títol La construcció de la ciutat inclusiva: estratègies d’intervenció integral en l’hàbitat local i tindran lloc a Barcelona del 10 al 16 de març de 2013. Es tractaran temes d’espai públic, planificació urbana, habitatge, sostenibilitat, participació i inclusió social, des d’una mirada de gènere present i transversal.

Aquestes Jornades formen part del projecte Hàbitat 2. Hàbitat 2 és un projecte que l’Agència per al Desenvolupament i la Cooperació Suïssa està desenvolupant a Cuba. com a propòsit fer una diagnosi de l’hàbitat a escala local per desenvolupar estratègies locals de l’hàbitat al mateix temps que capacitar els municipis per a la seva gestió. Es parteix d’una visió integral de l’hàbitat i des de la transversalització del gènere i de la participació ciutadana. Aquestes Jornades tenen l’objectiu de formar i aportar coneixement i idees per a una posterior aplicació i adaptació a la realitat i necessitats cubana.