Redactem la guia metodològica de masoveria urbana

10/11/2016
Comparteix

Des de finals de 2015, Celobert, juntament amb l’advocat Raimon Soler i Renobell i Rosa Maria Garcia Teruel, advocada de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira Virgili, hem estat redactant una guia metodològica de Masoveria urbana per encàrrec i amb la coordinació de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.

Aquesta guia té per objectiu facilitar l’aplicació de la masoveria urbana. Amb aquesta voluntat es defineix un contracte model a partir de la idea de la rehabilitació per renda que ofereix la darrera modificació de la Llei d’Arrendament Urbans i es descriuen els diferents passos i elements a tenir en consideració alhora de d’establir un acord de masoveria urbana. La guia s’adreça especialment en persones tècniques de l’administració, ja que poden facilitar la implantació d’aquest model o dissuadir-ne de la seva aplicabilitat en cas que no vegin clars els fonaments jurídics i pràctics per a aquesta implantació.

Actualment, la guia es troba en procés d’edició per part de la Diputació de Barcelona i posteriorment se’n farà difusió per tal de donar a conèixer les principals aportacions i poder reflexionar entorn a l’aplicació de la masoveria urbana als nostre municipis.