Casa Greta, habitatge passiu i ecològic a Roda de Ter

2019 — 2021

Particular

Osona

La Greta és una casa per tota la vida per una família del poble, que integra els valors de la senzillesa, l’ecologia i la salut. La seva singular geometria sorgeix dels condicionants del propi solar:

  • Bones vistes a oest: la casa s’obra en aquesta direcció.
  • Bona orientació a sud: ens allunyem de l’edifici veí per assegurar un bon assoleiament.
  • Diàleg amb els límits: ens obrim als camps del davant i donem l’esquena a la via rodada.

Això ens porta a pensar la casa en dos volums diferents en ús, forma i color. El cos principal es planteja com un volum compacte inclinat de dues plantes on s’hi ubica la zona amb més vida de la casa. Aquest es situa a l’extrem nord-est de la parcel·la buscant el sol i la màxima amplitud del jardí. Té una gran coberta inclinada i un acabat de morter de calç de color cru.

L’altre és un volum allargat d’una sola planta que conté l’accés i el garatge. Es situa a l’est per protegir la casa de la visió des del carrer i té una coberta plana vegetal, amb una part transitable. La seva pell és de fusta carbonitzada amb la tècnica tradicional japonesa Shou Sugi Ban, també coneguda com Yakisugi.

El volum principal és singular per la seva planta trapezoidal i la coberta inclinada. Té la façana curta orientada a est (accés) i la llarga a oest, cercant el paisatge, la llum i l’eixamplament de la perspectiva. L’ús de la coberta inclinada en aquest volum trapezoidal aporta personalitat pròpia a la casa, que s’expressa amb la inclinació del carener en façana nord. Aquesta contrasta amb el cos inferior, de color fosc i coberta plana i ajardinada, que a més recull les aigües pluvials en aljub.

Les estances principals (sala, estudi i dormitoris) se situen a sud i oest; la cuina, bany i safareig a nord-est. El nucli d’escala es col·loca a l’extrem sud-est per optimitzar recorreguts i permetre l’entrada de llum natural a través de la planta superior. La cuina oberta i central, els banys amplis i únics per planta, i les dimensions homogènies de les estances son alguns dels aspectes que s’han incorporat tenint en compte criteris de disseny amb una mirada feminista.

  • Planta baixa

L’estructura principal de l’edifici és de fusta del Pallars (Pirineus), i la resta de materials son majoritàriament d’origen orgànic, com la fusta utilitzada pel aïllaments i fusteries, el guix laminat per les parets interiors i el morter de calç pels acabats de façana.

A nivell energètic, l’edifici incorpora instal·lacions eficients i de baix consum com el sistema d’aerotèrmia per la producció d’aigua calenta de consum i per al terra radiant de planta baixa. També incorpora un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor per assegurar la qualitat de l’aire amb mínimes pèrdues tèrmiques. A més, els dos sistemes estan alimentats per plaques solars fotovoltaiques situades a coberta destinades a l’autoconsum.

Col·laboracions

Sebastià — Estructura de fusta
Tenuee — Disseny mobiliari