Domus Vinea, casa passiva i ecològica a Puigdàlber

2020 — 2021

Particular

Alt Penedés

La casa es troba a la frontera entre la part urbanitzada i la immensitat dels camps de vinyes. No és casualitat que es localitzi aquí, tampoc el seu nom casa del vi, perquè la Irene i el David són amants del vi i del cava. A més, ella és arquitecta i s’ha implicat bastant en el procés de disseny i construcció de la casa. Tot i que el projecte que tenia inicialment al cap ha acabat canviant del tot, ha estat molt fàcil i agradable entendre’s amb ella.

L’orientació sempre és una de les primeres variables que tenim en compte a l’hora de projectar un edifici. En aquest cas, l’orientació amb més sol i les bones vistes no coincideixen, així que sorgeix el primer dilema: orientem la casa i el jardí cap al paisatge o cap a la màxima radiació solar?

Optem per orientar la façana principal i el jardí cap a les vinyes, i a partir d’un estudi previ d’assoleiament, dissenyem una casa amb dues cares: es limita la dimensió de les obertures en l’orientació nord, la més freda, i les maximitzem a sud, més càlida, per aprofitar el màxim el sol. A més, la casa està protegida del sol a l’estiu i l’aprofita a l’hivern perquè protegim aquestes obertures amb sistemes passius i actius.

La casa es distribueix en dues plantes rectangulars i ofereix una gran sala d’estar i menjador que connecta amb el jardí. Gràcies a una cuina oberta i en posició privilegiada, lligada a la sala d’estar i al paisatge, es poden rentar els plats mentre observes les vinyes. El seu esquema estructural, amb dos pilars i una jàssera central, va molt lligat a la distribució interior i respon a una idea de simplicitat i claredat formal.

La coberta és ceràmica i ventilada a dues aigües, i un camp fotovoltaic ocupa la meitat de la seva extensió. L’estructura i l’envolupant són d’entramat lleuger de fusta, amb aïllament interior i exterior de fibra de fusta. La façana que dóna al carrer es remata amb un arrebossat de calç de color cru, similar al de la resta de cases del voltant, però la cara que dóna a les vinyes és de llistons de fusta de làrix, apta per a exterior.

A més, la casa s’ha construït amb criteris de casa passiva que inclouen: alta hermeticitat i aïllament, sistema de recuperació d’aire per doble flux, admissió d’aire per un pou canadenc, escalfament d’aigua per aerotèrmia, camp fotovoltaic, voladissos a sud, persianes orientables, coberta ventilada, cambra sanitària, llosa interior d’inèrcia tèrmica, estufa de llenya estanca i campana de recirculació.

Gràcies a aquestes sistemes passius i actius, durant més d’un terç del temps, la Domus Vinea consumeix menys del que produeix. Però el millor de la casa és el taló de fons que ofereix el paisatge del Penedès.

Col·laboracions

Tallfusta — Estructura de fusta
Girada — Instal·lacions
Llorens Construccions — Constructora