L’aventura de construir casa teva: Fases del projecte

Esteu pensant a refer casa vostra o construir-ne una de zero? La construcció d’un habitatge és un procés llarg i important que pot esdevenir tota una odissea si no ens informem bé i triem adequadament amb quins professionals fer el camí. Si us heu decidit a emprendre aquesta aventura, heu de conèixer els passos bàsics que cal seguir a l’hora de construir el vostre habitatge o la vostra cooperativa, des del moment de presa de les primeres decisions fins que us hi instal·leu, passant per tota la paperassa i els tràmits que s’han de fer. Nosaltres us acompanyarem durant tot el procés i les vostres necessitats estaran sempre al centre del projecte. Comencem?

Coneguem-nos. Els estudis previs

El primer pas a l’hora de començar a gestar el projecte de casa vostra és l’intercanvi d’informació. És important entendre quines són les vostres necessitats: com és la casa o l’edifici dels vostres somnis? com viviu, què us agrada fer? quantes habitacions, banys, sales voleu? si sou diverses famílies, quins espais voleu compartir? i moltes altres qüestions per valorar si els vostres desitjos són factibles tenint en compte els condicionants del terreny o l’edifici existent. Amb aquesta informació ja podem elaborar una estimació global del cost total de la inversió que implicarà l’actuació, per tal que tingueu la informació i decidiu si voleu i podeu  tirar endavant amb el projecte.

Primeres passes. L’avantprojecte

No es pot començar la casa per la teulada. La fase d’avantprojecte serveix per analitzar en profunditat els condicionants del lloc i els vostres desitjos. Valorarem quin imaginari de l’espai teniu, quins exemples us agraden i quins valors voleu posar en pràctica amb el nou edifici (ecologia, eficiència energètica…), així com les vostres limitacions econòmiques. Com acabarà aquesta fase? Doncs us mostrarem unes primeres propostes de plànols i de models virtuals de configuració i distribució de l’espai. Us plantejarem més d’una opció per tal d’obrir debat i que pugueu opinar, triar i remenar.

La bellesa és a l’interior… i a l’exterior! El Projecte Bàsic

Ens endinsem en una fase que té per objectiu l’obtenció de la llicència d’obres. En ella, s’aprofundeix en la definició de les decisions preses en la fase d’avantprojecte (fins a trobar la distribució i volumetria finals) i en els aspectes vinculats amb la normativa urbanística i l’eficiència energètica. És en aquest moment que cal definir amb detall els aspectes relacionats amb la imatge exterior de l’edifici, com la façana i la coberta.

L’esquelet del procés. El Projecte Executiu

Per tal de pressupostar l’obra amb precisió i saber al detall com s’ha de realitzar, caldrà posar fil a l’agulla al Projecte Executiu. Aquest inclou el càlcul de l’estructura i de les instal·lacions, la definició dels detalls constructius, els detalls de mobiliari, cuina i il·luminació, la definició d’acabats interiors, etc. És un punt molt important: sense un bon projecte executiu no és possible obtenir pressupostos d’obra fiables.

Qui ho construeix? L’obtenció de pressupostos i la contractació de l’obra

El següent pas és obtenir els pressupostos d’execució de l’obra. Us recomanem que disposeu de, com a mínim, 2 o 3 pressupostos per poder comparar i seleccionar l’empresa constructora més adequada. Quan hem obtingut els pressupostos, és l’hora de seleccionar un o diversos proveïdors i tancar un acord final per escrit que faciliti una bona gestió i clarifiqui els drets i deures de cadascuna de les parts. Penseu que també podeu optar per contractar l’obra per parts, sempre que un professional s’encarregui de coordinar la bona sincronia entre elles, del control pressupostari i dels terminis. Si necessiteu suport en la contractació i coordinació de l’obra, nosaltres us la podem oferir.

Mans a l’obra! Els treballs de direcció

Casa vostra ja està en marxa. No us preocupeu: els professionals ens encarreguem del seguiment i control de l’obra mitjançant la realització de visites periòdiques, per tal d’assegurar i comprovar que tot es fa tal i com estava previst al projecte i resoldre les sorpreses que puguin anar apareixent. A més, duem a terme la Coordinació de Seguretat i Salut durant el procés d’obra: un procés fonamental per tal complir amb la legislació vigent i minimitzar els riscos de l’obra.

Entrem a viure! El tancament de l’obra

Com en qualsevol altre procés, les coses cal deixar-les ben tancades. Per això, en aquesta darrera fase s’emet el certificat final d’obra i habitabilitat i es redacten els plànols ‘as built’, que reflecteixen exactament com s’han fet les coses en cas que hagi calgut fer algun canvi durant l’obra.

Fins aquí hem recorregut totes les fases de construcció d’un nou habitatge o de rehabilitació o ampliació d’un d’existent. Un procés que, com veieu, té molta teca, però també pot ser molt engrescador, sempre i quan el feu amb garanties. Si us motiva la idea de construir casa vostra, nosaltres us proposem que ho feu apostant per un model d’arquitectura participatiu, transformador i sostenible.