5 apunts sobre els edificis passius i ecològics

Segur que alguna vegada heu sentit a parlar sobre cases passives i ecològiques i potser us heu plantejat què signifiquen aquests conceptes. En primer lloc, cal tenir present que no totes les cases passives són necessàriament ecològiques ni totes les cases ecològiques són necessàriament passives, però és important que compleixin aquests dos requisits. Estem parlant de cases que tenen molt baixa demanda energètica i que, alhora, estan construïdes amb materials respectuosos amb el medi ambient.  A continuació us expliquem quines són les principals característiques i avantatges d’aquesta mena d’immobles.

1 — Menys demanda d’energia, més confort

Una casa passiva és aquella que no necessita elements actius, és a dir energia suplementària, per assolir el grau de confort òptim a qualsevol època de l’any. Com més passiva sigui una casa, menys energia (de la xarxa o renovable) necessitarà i com menys elements externs necessiti (radiadors, aires condicionats…), més sensació de confort oferirà.

2 — Climatització natural

Són cinc les principals característiques de la casa passiva. En primer lloc, està la qüestió geomètrica: al nostre clima cal que sigui més aviat compacta per exposar-nos el mínim al que passa a l’exterior. D’altra banda, és important el control solar, pensar l’edifici de manera que puguem aprofitar la radiació solar quan necessitem calor i deixar-la fora quan ens en sobri. L’aïllament tèrmic és el tercer factor que entra en joc: la pell de l’edifici ha d’estar tan aïllada com sigui possible per tal que a la temperatura de dintre li costi molt sortir cap a fora i que a la temperatura de fora li costi molt entrar dins.

Instal·lació fotovoltaica al Projecte Can Irati a Centelles | Font: Som Confort Solar
3 — Ventilació sense perdre energia

A més de la geometria compacta, el control de la radiació solar i l’aïllament tèrmic, també cal que tinguem en compte l’hermeticitat: tot allò relacionat amb els punts on hi ha filtració d’aire. Les cases s’han de fer el més hermètiques possibles, no només pel que fa a les finestres sinó també pels passos d’instal·lacions, les caixes de persianes i tots els punts on es fan forats a l’envolvent. Però, per evitar problemes de transpirabilitat i condensacions, és fonamental que l’hermeticitat vagi associada a la ventilació controlada: o bé natural o bé mecànica. El sistema de ventilació de doble flux permet renovar constantment l’aire de la casa, però aquest aire, abans de ser expulsat a l’exterior, li transmet la temperatura a l’aire net que està entrant. D’aquesta manera renovem l’aire de l’interior dels habitatges sense pèrdua de temperatura.

4 — Mínima petjada ecològica en tot el cicle de construcció

Per minimitzar l’impacte ambiental en la construcció d’una casa, cal tenir cura de tot el cicle de vida de la construcció, des de la producció dels materials fins al reciclatge  de l’edifici: Cal que el cost energètic de produir els materials sigui mínim. Per exemple, la fusta no requereix energia per fabricar-se, en canvi el ferro, el formigó i l’alumini, en requereixen molta. També convé que els materials es produeixin o s’extreguin a prop l’obra per minimitzar l’energia associada al transport dels materials. A més, la construcció com a tal convé que es realitzi amb un mínim consum d’energia i una mínima producció de residus en obra. En aquest sentit, la industrialització de parts de l’obra en taller i la construcció en sec acostuma a requerir molta menys energia i per tant és més ecològica. Per últim, hem de valorar que l’edifici sigui fàcilment desmuntable i reutilitzable i que generi el mínim de residus en el moment en què s’hagi de deconstruir o se li acabi la seva vida útil. No hi ha construccions eternes!

La Caseta, primera casa passiva i ecològica de Berga | Font: Celobert
5 — La casa ecològica és més cara?

Amb tot això, algú podria pensar que construir una casa passiva i ecològica és molt més car que una casa tradicional. La realitat és que la inversió inicial pot arribar a ser al voltant d’un 10%  més alta, tot i que el preu es pot ajustar molt si es prioritza correctament en quins elements convé més gastar-se els diners. Pel que fa a la inversió, aquesta es recupera a mig-llarg termini (7-10 anys) a través de l’estalvi energètic que suposa una casa així, i per tant, podem dir que a la llarga surt més econòmica que una de convencional.

Aquí tens un vídeo on expliquem tot això de manera resumida.

HuloHaus, casa passiva i ecològica a Cerdanyola del Vallès | Font: Celobert

Coneix algunes de les construccions ecològiques i passives que hem fet a Celobert.