Habitatge cooperatiu i col·lectiu

Dissenyem projectes d’habitatge plurifamiliar que posen les persones i el territori al centre. Ho fem amb un equip interdisciplinari d’arquitectura enginyeria i urbanisme, per trobar l’equilibri entre funcionalitat, ecologia i recursos disponibles.

Tenim experiència en l’acompanyament de col·lectius d’autopromoció com les cooperatives d’habitatge: acompanyem al grup a codissenyar la seva futura llar i a definir els espais compartits a través de processos participatius, ja sigui per una promoció pública o privada. Amb el suport de la cooperativa Perviure, especialitzada en gestió d’habitatge col·lectiu, oferim acompanyament integral que va des de l’inici del projecte fins a la convivència.

Veure els altres serveis

Codissenyem i acompanyem
projectes de vida col·lectiva

Veure més projectes

Teniu dubtes? Aquest material us pot ser útil:

Voleu iniciar un procés de codisseny?
Nosaltres us acompanyem