La Renegà, cohabitage cooperatiu i feminista a Santa Maria de Palautordera

2021 — En curs
La Renegà SCCL
Vallès Oriental

La Renegà és un projecte feminista d’habitatge cooperatiu impulsat per dones situat a la falda del Montseny. Té per objectiu respondre a les necessitats habitacionals d’un grup divers de persones i també ser un element dinamitzador del territori.

Davant la impossibilitat d’accedir a sòl públic en el territori, La Renegà opta per la compra d’un solar a Santa Maria de Palautordera. Aquest s’ubica al límit del poble a tocar de la muntanya, entre una zona d’equipaments i el nucli urbà. És de propietat col·lectiva i les sòcies gaudeixen del dret d’ús.

L’arquitectura de l’edifici dóna forma als següents principis de La Renegà:

  • Promoure habitatge assequible i no especulatiu
  • Incorporar la perspectiva ecofeminista a totes les seves fases
  • Fomentar la vida comunitària tant dins com fora de l’edifici
  • Facilita l’apoderament i l’autogestió de les seves habitants
  • Construir amb la mínima petjada ecològica possible a partir dels recursos disponibles

“La Renegà vol ser una llar construïda amb mirada feminista. Un espai que ens faciliti la vida quotidiana des de la proximitat, que ens acompanyi en els canvis vitals, que visibilitzi i cuidi les diferents esferes de les nostres vides.”

El principal repte del projecte és trobar l’equilibri entre les necessitats del grup i els recursos econòmics disponibles. A partir d’aquí, es planteja un edifici compacte, construït de manera industrialitzada amb un disseny bioclimàtic que permet reduir la demanda energètica. Aquest sistema compacte i seriat, amb una orientació adequada, sistemes passius i energies renovables, permet controlar les despeses a curt i llarg termini.

Per fer-lo possible, el projecte ha requerit una modificació de planejament que ha permès augmentar la densitat d’habitatges pel fet de ser Habitatge de Protecció Oficial (HPO). A més, la preconstrucció de l’edifici ha possibilitat fabricar-lo en taller durant aquest procés de modificació i també l’obtenció de la llicència. Això ha permès reduïr considerablement els terminis globals de calendari i millorat el control de costos de construcció.

L’edifici combina espais d’ús privatiu i comunitari per fomentar la interacció entre habitants, també amb el veïnat. Els dos volums que el formen s’obren a un espai exterior amb zona de descans i hort comunitari. Els habitatges tenen la mateixa estructura però són flexibles perquè s’adapten a les necessitats de les diferents unitats de convivència i etapes vitals de cada persona.

En total hi ha vuit habitatges de 59 m² i cinc de 41 m² distribuïts en dues plantes, a més de l’espai comunitari amb cuina, rentadores i zona de treball. Els subministraments són comunitaris i està previst crear una comunitat energètica. També s’ha prioritzat incloure dos pisos d’ús social, propietat de la cooperativa però gestionats externament, que ofereixen una opció d’habitatge estable a mitjà termini a dones en situacions de violència masclista.

Procés constructiu

Habitatges L — 59 m²
Habitatges S — 41 m²