La Sala, rehabilitació i millora energètica d’un edifici cooperatiu a Calonge

2020 — 2022

Sostre Cívic

Baix Empordà

Durant les temporades d’estiu alguns municipis turístics augmenten dràsticament la seva població, arribant a quadruplicar-la. En molts casos, com és el de Calonge i Sant Antoni (Girona), aquest fenomen dificulta la creació d’habitatge estable i assequible perquè contribueix a l’encariment del preu del lloguer i deixa buits molts pisos d’ús turístic durant la major part de l’any. Segons el Pla Local d’Habitatge del municipi, es calcula que al 2019 aquest tipus d’habitatges representaven més del 15%. Aquest escenari dificulta l’arrelament al poble, especialment per a la gent jove, que opta per marxar a poblacions properes amb millors oportunitats d’accés a l’habitatge, més possibilitats laborals, o una combinació de les dues.

Davant les dificultats d’accés a l’habitatge, l’any 2018 vam col·laborar amb l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per a la definició d’estratègies i mecanismes per a la generació d’habitatge assequible al municipi a partir de la mobilització dels habitatges i edificis existents al municipi. Dins d’aquesta estratègia i a través de l’aliança entre l’Ajuntament i la cooperativa Sostre Cívic, es posa en marxa un projecte cooperatiu en règim de cessió d’ús per recuperar un edifici en desús per transformar-lo en habitatge digne i assequible per a persones joves del poble. Es tracta d’una iniciativa pionera a les comarques gironines i la primera de Catalunya que s’adreça específicament a aquest col·lectiu. Des de Celobert hem procurat que, a més, l’edifici tingui un disseny bioclimàtic que permeti l’estalvi energètic i incorpori materials ecològics i saludables.

L’edifici consta de 14 habitatges distribuïts en planta baixa i dues de superiors, pati comunitari i aparcament soterrat. Ha estat adquirit per Sostre Cívic amb el suport de l’Ajuntament, que ha aportat una part del cost total per facilitar-ne la seva l’adquisició. A canvi, el consistori disposarà de dos habitatges de manera permanent, amb la intenció de cedir-los també sota el mateix règim de cessió d’ús a la població del municipi. L’immoble, que es va construir el 2008 durant la crisi immobiliària i mai va arribar a ser habitat, va acabar en mans d’una entitat bancària. Després d’anys buit i en desús, els habitatges van patir importants desperfectes, que han requerit la nova execució de la majoria de les seves instal·lacions, també banys i cuines, també la substitució de portes i alguns tancaments. Això ha suposat una oportunitat per plantejar una estratègia integral de millora energètica.

La premissa del projecte ha estat fer les mínimes actuacions necessàries per tal de dotar l’espai d’habitabilitat, sostenibilitat i eficiència energètica. Per millorar-ne l’eficiència, s’ha instal·lat al soterrani un sistema comunitari de calefacció i aigua calenta centralitzat, més eficient i sostenible que l’anterior, que funciona a través d’una caldera de biomassa i plaques fotovoltaiques. A més, l’edifici disposa d’un sistema de control i gestió energètica que li permet reduir considerablement el consum d’energia, a més d’involucrar a les seves habitants en aquest estalvi.

Inauguració de La Sala a Calonge (Sostre Cívic)

El projecte ens ha permès explorar la complexitat i les oportunitats que suposa reconvertir un sistema d’instal·lacions individuals en un de col·lectiu, i dotar de vida un espai abandonat en un municipi amb necessitat d’habitatge, concretament per la gent jove. Però sobretot, pensem que representa una estratègia clau per fer efectiu el dret a l’habitatge a través de la cooperativització d’espais en desús i la col·laboració publicoprivada, i celebrem que experiències similars s’estiguin portant a terme també a poblacions veïnes com Palamós i Sant Feliu de Guíxols.