Iniciem les sessions de debat per a la revisió del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

31/05/2021
Comparteix

L’any 2015, juntament amb Lacol, vam participar en la redacció del Pla pel Dret a l’Habitatge 2016 – 2025 de Barcelona i aquest 2021, després del seu primer quinquenni d’execució, des de Celobert estem acompanyant en la seva revisió. En aquest sentit, s’organitzen quatre sessions participatives abordant diferents temàtiques amb l’objectiu de fer-ne balanç i proposar millores:

  • 2 de juny | Ampliació del parc d’habitatge assequible: Coproducció de l’habitatge, producció industrialitzada, promoció, adquisició i gestió del parc assequible
  • 6 de juliol | Emergència i exclusió residencial, pobresa energètica i disciplina
  • 14 de juliol | Rehabilitació 

Les sessions estan organitzades per la Secretaria tècnica del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona i dinamitzades pel nostre equip d’habitatge i urbanisme.

El Consell d’Habitatge Social de Barcelona està format per entitats privades i socials que treballen en temes vinculats a l’habitatge i n’agrupa més de cent: Sindicat de Llogateres, la PAH, promotores socials, cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, fundacions, associacions que gestionen habitatge social, entitats financeres que disposen d’habitatge, etc.